Serviciile noastre


co-legal-insolventaco-legal-insolventa

INSOLVENȚĂ

 • Asistență și reprezentare privind cererea de deschidere a procedurii de insolventa
 • Asistență creditorilor pe parcursul procedurii de insolventa
 • Asistență administratorului pe parcursul procedurii de insolventa
 • Conducerea procedurii de insolventa în calitate de administrator judiciar sau lichidator judiciar.
 • Intocmirea planului de reorganizare judiciara.
 • Contestatii privind deschiderea procedurii de insolventa
 • Asistență în vederea recuperării creanțelor societății.
 • Asistenta si reprezentare privind cererea de atragerea a raspunderii admnistratorului societatii.
 • Asistență și reprezentare privind cererea de răspundere solidara a asociatilor.
 • Asistență și reprezentare juridică privind Concordatul preventiv si  Mandatul   ad-hoc.
 • Consultanta participare licitatii în cadrul procedurii de faliment.
 • Dizolvare, lichidare și radiere voluntara companii.
 • Dizolvare, lichidare  și radiere voluntara asociatii si fundatii
 • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurii de faliment.

co-legal-imobiliareco-legal-imobiliare

IMOBILIARE

 • Asistenta si reprezentare juridica privind autorizatia de construire.
 • Asistenta si reprezentare juridica privind vicii si defecte ale constructiei.
 • Litigii privind defecte de construcție . Analiza juridica a terenului si a cladirii .
 • Verificare si analiza ipoteci, interdictii, privilegii .
 • Verificare inregistrari in Cartea Funciara .
 • Verificarea istoricului construcției/proprietății.
 • Fraude imobiliare. Verificare documente proprietate.
 • Asistenta si reprezentare juridica privind dreptul de acces și delimitarea proprietății.
 • Asistență privind delimitarea și partajarea unui imobil.
 • Asistență privind cumpararea si vanzarea unui imobil.
 • Asistență privind construirea fara autorizatie, sau cu încălcarea prevederilor autorizatiei.
 • Reprezentare juridica in litigii cu vecinii, chiriașii și mostenitorii.
 • Asistenta si reprezentare juridica privind intarzierea lucrarilor de construcții.
 • Asistenta si reprezentare juridica executare silita imobil.
 • Acțiunea de revendicare teren/construcție. Consultanta participare licitatie achizitie imobil.


co-legal-dreptco-legal-drept

DREPT CONTRACTUAL

 • Asistenta si reprezentare juridica privind contractele de constructii
 • Asistenta si reprezentare juridica privind tranzactiile imobiliare
 • Asistență privind redactarea şi negocierea contractelor dintre proprietari, subcontractori, și dintre locatori şi chiriașii.
 • Asistență privind executarea silită
 • Asistenta juridica la biroul notarial pentru încheierea contractelor autentice.
 • Asistenta contracte de credit
 • Analiza contractelor de credit.
 • Asistenta si reprezentare juridica privind clauzele abuzive.
 • Asistență și reprezentare în procedura executare silită a contractelor de credit.

co-legal-3co-legal-3

DREPT SOCIETAR

 • Asistenta si repezentare juridica retragere asociat
 • Asistenta si repezentare juridica excludere Asociat
 • Modificarea structurii societății.
 • Acțiune în raspunderea administratorului.
 • Asistenta si raspundere juridica privind drepturile actionarilor
 • Înființare societăți comerciale.
 • Înființare punct de lucru.
 • Negocieri comerciale.
 • Asistenta si reprezentare juridica recuperare datorii

Call Now Button
Deschide chat
Buna,
Cu ce te putem ajuta?