Când partenerul sau clientul intră în insolvență

Reprezentanța – Modificările aduse de O.G. 18/2022
august 25, 2022
Cumpărarea unui imobil prin executare silită avantaje şi dezavantaje.
octombrie 25, 2022

Când partenerul sau clientul intră în insolvență

Verificarea informațiilor

Imediat ce ați aflat despre insolvența unui partener sau a unui client este recomandat să verificați informația. Totodată vă rog să aveți în vedere faptul că termenele în cadrul procedurii de insolvență sunt mult mai scurte, de aceea este recomandat să acționați foarte rapid, deoarece puteți să pierdeți prin simpla inacțiune, cu toate că debitorul are posibilitatea de plată a datoriei dumneavoastră.
Este foarte important să cunoașteți dacă firma respectivă se află în procedura generală de insolvență sau în faliment.
Deschiderea procedurii generale presupune că firma urmează să se îndrepte, după perioada de observație, către reorganizare sau va intra în faliment.
Perioada de observație este perioada dintre deschiderea procedurii generale de insolvență și momentul în care se intră în reorganizarea judiciară sau în faliment.
Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară se face în cazul în care este admis planul de reorganizare. Dacă planul de reorganizare nu este admis atunci firma va intra în faliment.

Cererea de înscriere la masa credală

Indiferent de faza procedurală în care se află firma parteneră sau clientul dumneavoastră, trebuie să depuneți o cerere de înscriere la masa credală. În cerere vor fi arătate suma totală, penalitățile și modalitatea de calcul. La cererea de înscriere la masa credală se vor anexa și actele doveditoare ale creanței pe care o solicitați să fie înscrisă la masa credală. După trimiterea cererii, aceasta va fi analizată de către administratorul judiciar sau de către lichidatorul judiciar. Este important de menționat că în cazul în care firma este în insolvență practicianul în insolvență ce conduce procedura se numește administrator judiciar iar în situația în care firma se află în faliment se numește lichidator judiciar. După aprobarea cererii, creanța se va înscrie în tabelul preliminar.

Tabelul Preliminar de creanțe și Tabelul definitiv de creanțe

În tabelul preliminar sunt înscrise toate creanțele născute anterior deschiderii procedurii insolvenței. Creanțele pot fi înscrise astfel cum s-a cerut prin cererea de înscriere, sub condiție, sau în litigiu. De asemenea, se poate înscrie parțial suma ce a fost solicitată, iar administratorul/ lichidatorul judiciar va motiva înscrierea parțială a creanței.
Tabelul definitiv cuprinde totalitatea creanțelor la data deschiderii procedurii ce au fost acceptate în tabelul preliminar și asupra cărora nu au fost formulate contestații. Totodată cuprinde și creanțele ce au fost admise provizoriu de instanță cât și creanțele admise definitiv de judecătorul-sindic.
În cazul în care creanța este înscrisă parțial sau se refuză înscrierea în tabelul de creanțe, se poate formula contestație la tabelul preliminar de creanțe. Contestarea tabelului va amâna întocmirea tabelului definitiv al creanțelor. În cazul în care societatea se află în perioada de observație, aceasta se va prelungi până la momentul judecării contestațiilor la tabel. Tabelele de creanțe, atât tabelul preliminar al creanțelor cât și tabelul definitiv, vor fi afișate la sediul Tribunalului unde se desfășoară procedura, și publicate în Buletinul procedurilor de insolvență.

Adunarea generală a creditorilor

Adunarea generală a creditorilor este formată din creditorii ce au depus și cărora le-a fost admisă, total sau în parte, cererea de înregistrare a creanței. Este important de precizat că doar creditorii cărora le-a fost admisă cel puțin în parte creanța pot participa la adunare. În prezent se poate transmite și prin poștă sau online votul privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării creditorilor. Nu este obligatorie participarea fizică la adunare. De altfel, nu este obligatorie participarea sau votarea în cadrul adunării creditorilor.
Convocarea adunării creditorilor se va face de către administratorul/ lichidatorul judiciar, sau de către creditorii sau creditorul ce deține cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor înscrise în tabel, sau de către comitetul creditorilor.
Procedura de convocare se efectuează prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență cu cel puțin 5 zile înaintea datei acesteia. Convocatorul trebuie să conțină ordinea de zi. O propunere ce nu se află în convocatorul publicat nu poate fi votată în cadrul adunării generale a creditorilor.

Rapoartele de activitate și Raportul de distribuire

În timpul derulării procedurii administratorul/ lichidatorul judiciar întocmește rapoarte de activitate pentru fiecare termen de judecată. În cadrul raportului trebuie să prezinte activitatea acestuia. Raportul se publică în Buletinul procedurilor de insolvență.
Raportul de distribuire este raportul în care se menționează sumele ce urmează să fie distribuite creditorilor. Menționez că modalitatea de distribuire este în funcție de rangul creditorilor. Creditorii din această clasă de creditori trebuie să fie tratați în mod egal ( art. 4 pct. 4 din Legea 85/2014 ).
Un aspect important։ în majoritatea cazurilor de faliment nu vor fi plătiți toți creditorii integral cu sumele înscrise în tabelul definitiv consolidat al creanțelor.
În tabelul definitiv consolidat al creanțelor sunt înscrise totalitatea creanțelor admise în tabelul definitiv, precum și creanțele ce au fost contestate și asupra cărora s-a pronunțat instanța.
Creditorilor ce au același rang de prioritate, sumele distribuite le vor fi acordate proporțional cu suma stabilită în tabelul definitiv consolidat pentru fiecare creanță.

În situația în care aveți o datorie de recuperat de la o firmă ce se află în insolvență este recomandat să urmăriți desfășurarea procedurii de insolvență pentru fiecare pas de la momentul la care societatea a intrat în insolvență și până în momentul închiderii acestei proceduri.

Av. Costin Vînă

Call Now Button
Deschide chat
Buna,
Cu ce te putem ajuta?